top of page

Algemene Voorwaarden Winacties

Algemene voorwaarden acties Lifestyle Beauty Center

De volgende spelregels zijn van toepassing op de winacties van Lifestyle Beauty Center. Lees deze goed door voordat je meedoet met onze winacties. Door deelname aan winacties van Lifestyle Beauty Center gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. 

 1. Deelname aan de winactie van Lifestyle Beauty Center is kosteloos. 

 2. Deelnemer is bij deelname 18 jaar of ouder.

 3. Deelname aan een winactie vindt plaats wanneer je op lifestylebeautycenter.nl het deelnameformulier hebt ingevuld. 3.1 Eenmalige deelname per persoon 3.2 Deelname aan winacties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder. 

 4. Medewerkers van Lifestyle Beauty Center zijn uitgesloten van deelname aan de actie. 

 5. De looptijd van de winactie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op het deelnameformulier. 

 6. Lifestyle Beauty Center is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. 

 7. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en/of verstrekt aan externen.

 8. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Lifestyle Beauty Center nieuwsbrief, indien dit in de actie duidelijk is gecommuniceerd. 

 9. Op de actie is Nederlands recht van toepassing. 

 10. Lifestyle Beauty Center is niet aansprakelijk voor eventuele opmaak- druk- of typefouten. 

 11. Een onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen en de winnaars kiezen. 

 12. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het e-mailadres dat is gebruikt bij de deelname. 

 13. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. 

 14. Lifestyle Beauty Center is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. 

 15. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. 

 16. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 

bottom of page